In de media

‘Samen met bewoners’
www.warmtetransitiemakers.nl
‘Samen met bewoners’

Warmtetransitie-makers

Onlangs is Rik Koppelaar de ‘Warmtetransitiemakers’ gestart. Dit is een netwerk van professionals die hun expertise willen inzetten om de energietransitie in wijken van onderop, samen met bewoners, vorm te geven. Ik heb met Rik samengewerkt voor de gemeente Den Haag. Ik was vereerd dat hij mij vroeg of ik me bij zijn netwerk wilde aansluiten.

www.warmtetransitiemakers.nl
‘Minder Dan Nu’ in plaats van ‘Niet Meer Dan Anders’

De energietransitie hoeft niet tot hogere woonlasten te leiden

Er moet weerwoord worden geboden aan allen die roepen dat de energietransitie iedereen meer gaat kosten. Daarom heb ik meegeschreven aan een artikel van Ted Zwietering, voormalig programmadirecteur energietransitie van de gemeente Den Haag, voor een opiniepagina in een landelijk (dag)blad. De aanleiding is het tariefsysteem voor duurzame warmte dat ik samen met een expertteam voor Den Haag mocht ontwikkelen. We kwamen er achter dat een duurzaam warmtenet weldegelijk rendabel te ontwikkelen en exploiteren is, als de bewoners minder dan nu gaan betalen.

Lees het artikel
‘Minder Dan Nu’ in plaats van ‘Niet Meer Dan Anders’
Lees het artikel
‘Van fossiel gestookt ketelhuis naar duurzame bronnen’
www.ketelhuiswg.nl
‘Van fossiel gestookt ketelhuis naar duurzame bronnen’

Energie-initiatief op het WG-terrein

Met een aantal bewoners uit mijn woongebouw (een CPO-project uit de jaren 80 van de vorige eeuw) heb ik het initiatief genomen om te onderzoeken hoe ons hele WG-terrein aardgasvrij zou kunnen worden. Vroeger lag er een warmtenet dat vanuit een fossiel gestookt ketelhuis werd gevoed. Wij denken nu aan een nieuw warmtenet met duurzame bronnen. We verkeren nog in de initiatieffase, maar een buurtbewoner uit het paviljoen achter ons heeft onze pamflettekst al verwerkt in een mooie nieuwe website…

www.ketelhuiswg.nl
Top