In de media

‘Samen met bewoners’
www.warmtetransitiemakers.nl
‘Samen met bewoners’

Warmtetransitiemakers

In 2018 is Rik Koppelaar De WarmteTransitieMakers (DWTM) gestart. Dit is een samenwerkingsverband van professionals die hun expertise willen inzetten om de energietransitie te versnellen en duurzame warmte voor iedereen beschikbaar te maken. Ik heb met Rik samengewerkt voor de gemeente Den Haag. Ik was vereerd dat hij mij vroeg of ik me bij DWTM wilde aansluiten. Bij DWTM probeer ik processen naar warmtetransitievisies en wijkaanpakken zó in te richten dat bewoners zich mede-eigenaar voelen van het resultaat.

www.warmtetransitiemakers.nl
MASTERCLASS

Masterclass bewonersparticipatie

Op 10 december 2019 sluiten Jessica Rietveld (van Greenvis) en ik (van DWTM) de serie van drie masterclasses voor de ‘warmtetransitiewereld’ af. Dit keer gaat het over de vraag waarom en hoe je bewoners op een goede manier bij de warmtetransitie betrekt.

Jessica en ik hebben samen een onderhandelingstraject geleid tussen bewonerscommissie, woningcorporatie Portaal en gemeente Nijmegen. Dat resulteerde in een gedragen verduurzamingsplan voor complex Schipbeekstraat in het Nijmeegse Waterkwartier. De aanleiding was dat een Nul-Op-de-Meter-plan niet de benodigde 70% instemming bij de huurders had gehaald. Niets doen was voor Portaal geen optie. Zie de projectbeschrijving.

Deze en andere ervaringen (van Jessica bij HIER en van mij bij diverse wijkaanpakken) zijn de basis voor deze masterclass. De bijeenkomst eindigt met een opdracht waar de deelnemers in groepjes van 3 aan werken. Ons verhaal blijkt inspiratie te hebben geboden, maar de deelnemers brengen zelf ook creatieve ideeën in. Dat is maar goed ook. Want succesvolle bewonersparticipatie is een kwestie van durven en doen. Wat in de ene situatie werkt, werkt in de andere niet. Je mag experimenteren en fouten maken. Als je daar maar van leert, samen met de betrokken bewoners.

GA NAAR PRESENTATIE – MASTERCLASS
‘Samen voor mensen’

VAN STADSVERNIEUWING NAAR ENERGIETRANSITIE

Op zaterdag 26 januari hebben buurman Ted Zwietering en ik een duo-presentatie ‘Samen voor mensen’ gegeven in de gemeenschappelijke ruimte van ons woongebouw. Ons was gevraagd te vertellen wat ons drijft in ons werk en hoe we ertoe gekomen zijn om nu, vanuit onze ervaringen met stadsvernieuwing en wijkaanpak, ons in te zetten voor de energietransitie. Zindzi Zwietering, dochter van Ted en artistieke fotograaf, heeft daarvoor prachtige foto’s gemaakt van projecten waaraan wij in de loop der jaren hebben gewerkt.

 

GA NAAR PRESENTATE – SAMEN VOOR MENSEN
‘Minder Dan Nu’ in plaats van ‘Niet Meer Dan Anders’

De energietransitie hoeft niet tot hogere woonlasten te leiden

Er moet weerwoord worden geboden aan allen die roepen dat de energietransitie iedereen meer gaat kosten. Daarom heb ik meegeschreven aan een artikel van Ted Zwietering, voormalig programmadirecteur energietransitie van de gemeente Den Haag, voor een opiniepagina in een landelijk (dag)blad. De aanleiding is het tariefsysteem voor duurzame warmte dat ik samen met een expertteam voor Den Haag mocht ontwikkelen. We kwamen er achter dat een duurzaam warmtenet weldegelijk rendabel te ontwikkelen en exploiteren is, als de bewoners minder dan nu gaan betalen.

Lees het artikel
‘Minder Dan Nu’ in plaats van ‘Niet Meer Dan Anders’
Lees het artikel
Top