Bewonersbegeleider in Rotterdam

CPO-project Overtuin

Mooi plan

In de crisistijd hebben drie architectenteams de gemeente Rotterdam gevraagd een binnenstedelijke locatie ter beschikking te stellen om op zijn Berlijns, samen met bewoners, drie nieuwbouwprojecten te realiseren. Pas toen de crisis voorbij was, kregen ze het voormalige rangeerterrein van het Rotterdamse vervoerbedrijf RET toegewezen tussen de Laan op Zuid en de Afrikaanderwijk. Joke Vos en JagerJanssen vroegen mij om in hun CPO-project de bewoners te begeleiden. Ik ging daar graag op in omdat hun kavel, Overtuin geheten, bijzonder interessant is. Hij biedt plaats voor een collectieve binnentuin, waar de woningen omheen staan. De auto’s worden geclusterd geparkeerd. Vanuit hun woningen kunnen de bewoners en kinderen zonder een straat te hoeven oversteken naar de binnentuin wandelen om elkaar te ontmoeten of te spelen. De andere twee projecten zijn huizenrijen met een binnenstraat waarlangs wordt geparkeerd. Daar is geen ontmoetingsruimte. Ook bestaat Overtuin uit meer verschillende woningtypes.

Lees wat de opdrachtgever zegt

Dorp in de stad

Ik heb op wijkbijeenkomsten en buurtmanifestaties en in individuele gesprekken toekomstige bewoners geworven. Zij hebben met elkaar geformuleerd dat zij een mooi ‘dorp in de stad’ willen gaan maken voor mensen die houden van Rotterdam Zuid, omdat ze er al wonen, geboren zijn of graag bijdragen aan de ontwikkeling van Rotterdam in het algemeen en Zuid in het bijzonder. Aantrekkelijk is verder dat je in Overtuin veel waar voor je geld krijgt; de vrij op naam prijzen liggen onder de marktwaarde.

Groep gebouwd

Ik heb de leden geworven, het motto ‘dorp in de stad’ laten bepalen, een bestuursverkiezing opgezet en de groep geholpen bij de planvorming voor de collectieve onderdelen van Overtuin, zoals de inrichting van de binnentuin. Ik heb meegedacht over welke werkgroepen nodig waren om het CPO-project uitgevoerd te krijgen en tevens een groepsgevoel op te bouwen. Zo heeft een werkgroep duurzaamheid voorstellen gedaan voor de besteding van het budget voor extra duurzame maatregelen. Inmiddels is een ledenbestuur gekozen dat de regie steeds meer overneemt. De oplevering is gepland na de zomer van 2019.

Annelies van Dommelen is voorzitter van de Vereniging van Opdrachtgevers van het project Overtuin

‘Smeerolie en vraagbaak tegelijk’

‘We zijn letterlijk door Mechtild in dit project gestapt. We liepen toevallig een bijeenkomst binnen waar zij bij een maquette over Overtuin vertelde. Dat deed ze zo enthousiast dat we er bij wilden zijn. Vervolgens werd ik voorzitter van de kopersvereniging. Wij maken een spannend proces door. Veel mensen kopen voor het eerst van hun leven vanaf papier een nieuw huis. Daarbij moeten we twintig neuzen dezelfde kant op krijgen en als argeloze kopers de dingen doen die normaal een projectontwikkelaar doet. Mechtild ondersteunt ons daar geweldig in. We kunnen altijd op haar terugvallen voor advies en ze helpt om de contacten met bijvoorbeeld de architecten soepeler te laten verlopen. Mechtild heeft veel kennis, voelt zich persoonlijk bij ons project betrokken, loopt zich de benen uit haar lijf en is sterk in het opbouwen van persoonlijke relaties. Daarbij trekt ze zich op het juiste moment terug. Ze overziet welke stappen nodig zijn en zet ons als bestuur in de positie om die te nemen. Dat is belangrijk omdat we het uiteindelijk allemaal toch zelf moeten doen.’

Top