VOORZITTERS 3 PARTIJEN-OVERLEG

Duurzame renovatie waterkwartier

NOM niet maar wat dan wel?

Woningcorporatie Portaal wil 210 woningen in het Nijmeegse Waterkwartier renoveren naar ´Nul-Op-de-Meter’ (NOM). Maar minder dan de benodigde 70% van de bewoners stemt in met dat plan. Portaal vraagt of ik als onafhankelijke procesbegeleider een nieuw proces wil inrichten naar een renovatieplan dat wél op voldoende draagvlak kan rekenen. Ik stel voor deze opdracht samen met Jessica Rietveld, talentvolle collega, op te pakken, mits ‘sleutelfiguren’ onder de ja- en nee-stemmers het vertrouwen in ons als onafhankelijke procesbegeleiders uitspreken.

Wat we doen

We voeren gesprekken met een vijftal voor- en tegenstanders van het NOM-plan en ‘gematigden’. Zij laten aan Portaal weten dat zij er achter kunnen staan dat wij een nieuw renovatieproces gaan trekken. Daarop maken wij een plan van aanpak voor een ‘drie-partijen-overleg’ (3PO) met bewonerscommissie, Portaal en gemeente Nijmegen. Doel van dat overleg is stapsgewijs te komen tot een renovatieplan waar partijen alle drie achter kunnen staan en wat naar verwachting voldoende draagvlak zal hebben.

Wij sturen dit project als onafhankelijke procesbegeleiders aan. Wij zorgen dat de partijen alle drie hun inbreng hebben en koersen op gezamenlijke besluiten. Zo mogelijk zijn dat besluiten die als win-win worden ervaren. Soms zijn dat compromissen.

Over de tussentijdse resultaten worden alle bewoners geïnformeerd via Nieuwsbrieven, op brede buurtbijeenkomsten en tenslotte op een inloopbijeenkomst.

 

Bewonerscommissie doet mee

Het 3PO begint met een bewonersenquête. Op basis daarvan en op basis van de ambities van de drie afzonderlijke partijen worden gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd. Dan worden een aantal renovatievarianten/scenario’s bepaald. Deze worden doorgerekend. Aanvankelijk zit er geen scenario bij dat voor alle partijen aanvaardbaar is. Uiteindelijk wordt, na veel onderhandelen, overeenstemming bereikt over een plan met spouwmuurisolatie, nieuwe kozijnen met HR ++ glas, een nieuw ventilatiesysteem en nieuwe keukens, badkamers en wc’s. De huurverhoging wordt ruim gecompenseerd door de energiebesparing.
De bewonerscommissie staat 100% achter het plan en doet mee om de overige bewoners te overtuigen. In een inloopbijeenkomst en langs de deur wordt meer dan 80% akkoord opgehaald!

Nico van Ginkel, Programmamanager Projecten bij Portaal

‘COMMUNICATIEVE DAMES’

“Zonder die dames was het nooit gelukt om dit compromis te bereiken. Uiteindelijk heeft iedereen zich erin kunnen vinden.”

Top