START UITVOERING DANKZIJ 7,7 MILJOEN EURO VAN HET RIJK

INITIATIEFNEMER KETELHUIS-WG

Energiecoöperatie KetelhuisWG

Energiecoöperatie KetelhuisWG is een initiatief van 10 bewoners die verspreid over het Amsterdamse WG-terrein wonen. Ik ben één van hen.

De aanleiding ligt bij een klus voor een gemeente. Samen met andere adviseurs had ik een klantvriendelijk tariefsysteem ontwikkeld voor het Warmtebedrijf dat deze gemeente wilde oprichten (zie ‘Minder Dan Nu ipv Niet Meer Dan Anders’). De gemeente zag echter af van een eigen Warmtebedrijf. Het tariefsysteem dreigde in de vergetelheid te raken. Totdat wij op ons terrein dachten: ‘Zullen we onderzoeken of hier een duurzaam warmtenet mogelijk is dat met dit tariefsysteem gaat werken?’ Vroeger had het WG-terrein namelijk een warmtenet dat gevoed werd vanuit een fossiel gestookt ketelhuis aan het Jacob van Lennepkanaal.

Met een ‘kopgroep’ van 10 bewoners is energiecoöperatie KetelhuisWG gestart. Doel is de WG-buurt van duurzame warmte te voorzien voor een betaalbare prijs en zeggenschap te houden over de tarieven. Inmiddels hebben we 30 gebouwvertegenwoordigers en 300 leden.

Aquathermiesysteem

Met subsidie van de gemeente hebben we een consortium van adviesbureaus geselecteerd om te onderzoeken wat de slimste manier is om de WG-buurt aardgasvrij te maken. De keuze is gevallen op een aquathermiesysteem met:

  • een warmtewisselaar die ’s zomers warmte onttrekt aan het Jacob van Lennepkanaal,
  • opslag van het verwarmde water in WKO’s (Warmte Koude Opslag),
  • buurtwarmtepompen die het water ’s winters opwarmen naar maximaal 70 graden en
  • een warmtenet dat het warme water naar de gebouwen brengt.

Hoewel dit niet alleen de slimste-, maar ook de goedkoopste oplossing is, dekt ons tariefsysteem niet alle kosten voor de benodigde infrastructuur. Onlangs heeft het rijk 7,7 miljoen subsidie toegekend in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. Dankzij deze bijdrage kunnen we het aquathermiesysteem rendabel gaan aanleggen en de eerste 800 woningen aansluiten. Inmiddels hebben we een consortium van installatiebedrijven geselecteerd dat het systeem binnen de begroting kan aanleggen en daarna onderhouden. In bouwteamverband wordt de komende tijd toegewerkt naar de aanleg van het systeem en de realisatie van de eerste aansluitingen.

 

Gebouwenaanpak

Niet alleen de gemeente, ook het stadsdeel en de provincie hebben ons subsidie gegeven.
Het stadsdeel heeft subsidie verleend voor de communicatie met de overige bewoners. Daarmee hebben we enthousiasmerende activiteiten georganiseerd, waardoor we nu 300 leden hebben. De duurzame verbouwing van een leegstaand pandje tot ‘Toekomsthuis’ staat voor de komende tijd op de agenda. Daar kan de buurt elkaar ontmoeten en inspireren tot duurzame stappen.

 

De provincie heeft subsidie verstrekt om voor prototypes van gebouwen te laten onderzoeken wat daaraan moet gebeuren om te kunnen aansluiten op het aquathermiesysteem en wat die maatregelen kosten. Met deze en andere informatie over de gebouwen, zoals de MeerJarenOnderhoudsPlannen, hebben we adviesdocumenten per gebouw laten maken. Hiermee gaan we de komende tijd langs de besturen, eigenaren en huurders van alle gebouwen. Doel is binnen een half jaar voor minimaal 600 woningen (of zogenaamde woningequivalenten) handtekeningen op te halen van eigenaren en huurders die willen investeren in het ‘aansluitgereed’ maken van hun woningen en daarna aansluiten. Dan kan met een gerust hart worden gestart met de aanleg van het systeem. Uiteindelijk streven we er naar 1444 woningequivalenten aan te sluiten. Later, wanneer de gebouwen nog beter geïsoleerd zijn en de warmtevraag afneemt, kan het net worden uitgebreid naar omliggende buurten.
Naast de gebouwenaanpak gaat de energiecoöperatie de komende tijd een Warmtebedrijf oprichten en een bank kiezen voor de levering van het vreemd vermogen.
Ik zal me vooral gaan inzetten voor de gebouwenaanpak, samen met een team van andere deskundigen.

 

Ga naar het filmpje over KetelhuisWG dat voor een werksessie met bestuurders van de Metropool Regio Amsterdam is gemaakt.

Margo Henderson, lid van de kopgroep van KetelhuisWG en lid van de communicatiewerkgroep. Als lid van de communicatiewerkgroep onderhoudt zij de contacten met de gebouwcontactpersonen.

Nieuwe, duurzame energiesysteem

‘Mechtild stond aan de wieg van ons KetelhuisWG-project. Zonder haar waren we nooit gestart. Ook profiteren wij zeer van haar brede ervaring met bewoners(groepen) nu we per gebouw draagvlak zoeken voor de gebouwmaatregelen die nodig zijn voor het nieuwe, duurzame energiesysteem.’

Top