Communicatiestrateeg in Schiedam

Groenoord en Nieuwland aardgasvrij

Van het AARDgas af

De gemeente Schiedam heeft Groenoord en Nieuwland in het kader van de Green Deal Aardgasvrije Wijken aangewezen om als eerste aardgasvrij te worden. De wijken lenen zich daar bouwtechnisch goed voor: veel gestapelde bouw, veel corporatiebezit, veel blokverwarmde complexen en een grote warmteleiding in de buurt, waar een warmtenet op kan worden aangesloten. Er liep een extern onderzoek naar de alternatieven om van het gas af te gaan. De betrokken partijen (provincie, gemeente, corporatie, netbeheerder en energiebedrijf) wilden de bewoners vanaf het begin betrekken bij het afwegingsproces en zochten een communicatiestrateeg. Toen mij werd gevraagd of ik daarvoor in aanmerking wilde komen, vond ik dat een geweldige uitdaging. Want het gaat om twee aandachtswijken waar bewoners wel wat anders aan hun hoofd hebben dan het klimaat, dacht ik.
Ik werd verkozen vanwege mijn visie, praktische aanpak en ervaringen met het warmtenet in Den Haag (zie www.lenva.nl/projecten/warmtenetten/ ) .

Lees wat de opdrachtgever zegt

Bewoners meenemen

Eerste stap in het proces was de oprichting van een Wijkenergiekgroep met sleutelfiguren uit de wijk. Die werden gevonden via de wijkprocesmanagers en leefbaarheidsmedewerkers van de corporatie. Dat was niet moeilijk. Veel bewoners wilden graag meedenken. De groep formuleerde tien criteria waaraan zij de manieren om van het gas af te gaan zouden toetsen. Om ook de rest van de bewoners bij het proces te betrekken, hielden we enquêtes op zomerfestivals in de wijken. We vroegen hen uit de lijst van tien criteria een top-5 aan te kruisen. Bij de stand konden ze verder op een inductiekookplaat pannenkoeken bakken, om te ervaren hoe makkelijk dat gaat. Als dank kregen ze een leporello mee naar huis, een waaier met portretten van sleutelfiguren uit de wijk met quotes.

Wij waren enorm verrast dat vrijwel alle bewoners het belangrijk vonden voor de toekomst van hun (klein)kinderen om aardgasvrij te gaan wonen. Ook vonden we het bijzonder dat ‘duurzaam opgewekte alternatieve energie’ zeker zo hoog scoorde als ‘betaalbare woonlasten’.

Vertrouwen

Ik zorgde ervoor dat de Wijkenergiekgroep advies mocht uitbrengen over het externe onderzoek naar de alternatieven voor aardgasvrij en dat zij daarbij externe deskundigheid kon inhuren. Daar kwam uit dat bewoners er vertrouwen in hebben, maar ook behoefte aan concrete antwoorden op vragen als: wat gaat het kosten en wat gaat er precies in onze huizen gebeuren? Belangrijke vragen voor de volgende fase in de aanpak.

Mijn opdracht liep af met een advies over hoe de Wijkenergiekgroep bij het vervolg betrokken zou kunnen blijven en hoe steeds meer bewoners bij het proces aangehaakt zouden kunnen worden.

Mariëtte Bilius is medewerker energietransitieteam bij de provincie Zuid-Holland en medeopdrachtgever in het projectteam Groenoord en Nieuwland op Duurzame Warmte (GNDW).

Geïnspireerd, creatief en betrokken’

‘Mechtild heeft naar de bewoners van Groenoord en Nieuwland heel goed een soort opbouwwerk verricht om hen bij de aanpak te betrekken en hun verhalen een goede plek in het proces te geven. Ze pakte dat creatief aan. Een goed voorbeeld is het pannenkoeken bakken op inductiekookplaatjes. Ze had die zelf gevonden bij de Ikea en gekocht. Dat hoefde niet op de projectbegroting, want ze wilde ze zelf wel houden. Dat toont haar betrokkenheid en gedrevenheid. Waarbij haar hart wel vooral bij de bewoners ligt; liever praktisch aan het werk dan een communicatieplan schrijven. Een goede vondst vond ik ook de leporellofoto’s, waardoor mensen zich gewaardeerd voelden. Mechtild is een fijn iemand om mee samen te werken. Ik hou van geïnspireerde mensen die met de juiste mate van koppigheid tegenspel kunnen bieden. Ze zijn hard nodig om de energietransitie in goede banen te leiden.’

Top