BIJNA UNANIEME STEUN VOOR SPAARGAS-PLAN

ENTHOUSIASMERENDE VOORZITTER

Brede buurtbijeenkomst

Energiecoöperatie Duurzame Energie Ramplaan is een bewonersinitiatief in Haarlem dat lokaal duurzame energie wil opwekken. Haar eerste succesproject is een dak met 1347 zonnepanelen dat sinds augustus 2015 duurzame elektriciteit levert. Als volgende stap beoogt ze de verduurzaming van de ruimteverwarming en de warmtapwatervoorziening in de buurt. Samen met de gemeente Haarlem wordt onder de naam ‘SpaarGas’ onderzocht hoe dat het beste kan. Aardgasvrij is daarbij niet het enige doel, het gaat ook om lagere maandlasten en meer comfort in huis. Een onderzoeksteam onder leiding van de TU Delft komt tot een innovatief systeem onder de naam ‘Zonnet’ met:

  • een laag temperatuur warmtenet;
  • PVT-panelen op de daken van de woningen die naast elektriciteit ook warm water produceren;
  • WKO’s die een deel van de warmte opslaan voor de winterperiode;
  • een water-water-warmtepomp in alle woningen die het water oppept naar de gewenste temperatuur

Energiecoöperatie en gemeente willen een brede buurtbijeenkomst organiseren om de bewoners te informeren over de uitkomst van het onderzoek. Belangrijkste doel is dat de bewoners enthousiast worden en instemmen met een vervolg. De WarmteTransitieMakers worden gevraagd om mee te denken over die brede buurtbijeenkomst en deze voor te zitten. Collega Merlijn Borneman en ik pakken deze handschoen op.

Interactieve bijeenkomst

Nadat we ons hebben ingelezen en in een gesprek goed duidelijk hebben gekregen wat het doel is maken wij een voorstel voor de brede buurtbijeenkomst. Het doel is de bewoners te informeren, te horen en enthousiast te maken, zodat ze ermee instemmen dat het onderzoek wordt vervolgd en toegewerkt wordt naar concrete plannen. Die plannen moeten inzicht geven in de maatregelen die individueel en collectief getroffen moeten worden en de praktische (overlast) en financiële (woonlasten) consequenties.
Wij stellen een interactieve bijeenkomst voor. Daarin worden niet alleen de onderzoeksresultaten toegelicht en de plannen voor het vervolg gelanceerd. Daarin is ook veel gelegenheid voor de bewoners om zich te laten horen.

 

We beginnen met een klein onderzoekje onder de deelnemers via Mentimeter (enquête-methode met behulp van mobiele telefoons): in welke straat wonen ze, in welk woningtype, met hoeveel gezinsleden, zijn ze huurder of koper enz. Daarna interviewen we de wethouder hoe deze aankijkt tegen het bewonersinitiatief. Vervolgens worden in blokken de onderzoeksresultaten gepresenteerd en de plannen voor het vervolg. Daar tussenin krijgen de bewoners de gelegenheid om vragen te stellen. Die inventariseren we eerst, clusteren we en laten we (geclusterd) beantwoorden. Tenslotte presenteren we stellingen, vragen we met groene en rode kaarten hierop te reageren (groen is eens, rood is oneens) en interviewen we verschillende stemmers over de motivaties achter hun stemgedrag.

Grote eensgezindheid

Het lukt ons een goede sfeer te creëren op de bijeenkomst die overigens een onverwacht hoge opkomst heeft. Iedereen doet actief en betrokken mee. Er zijn wel kritische vragen, maar iedereen is onder de indruk van de professionaliteit van de technische onderzoeken en de organisatie van de avond. Wanneer aan het einde van de avond de stelling wordt voorgelegd: ‘Bent u het ermee eens dat het plan wordt uitgewerkt?’ zijn nagenoeg alle kaarten die in de lucht worden gestoken GROEN.

 

Inmiddels is het onderzoek van de TU Delft afgerond en ligt het rapport bij de gemeenteraad. De bewoners worden aanbevolen zich op het nieuwe warmtesysteem te gaan voorbereiden door al over te stappen op inductiekoken en isolatiemaatregelen te treffen in combinatie met ventilatiemaatregelen.

Top