Adviseur en Acquisiteur

Toekomst aktiegroep het oude westen

SOCIAAL MONUMENT

Aktiegroep Het Oude Westen is een ‘sociaal monument’ in het centrum van Rotterdam. Al 50 jaar pakt zij thema’s op die onder de superdiverse bevolking leven. Zij brengt de diverse bewoners bij elkaar. En zij realiseert samen met de bewoners, woningcorporatie Woonstad en gemeente Rotterdam allerlei verbeteringen in de wijk. De twee bewonersondersteuners zijn daarbij onmisbaar.

De Aktiegroep maakt nieuwe energie in de wijk los rond het thema duurzaamheid. Zo wordt onder de noemer ‘geveltuinen XXL’ gewerkt aan vergroening van de versteende wijk. Er is een energiecoöperatie opgericht om zoveel mogelijk daken van zonnepanelen te voorzien. En er zijn energiecoaches actief om bewoners aan te zetten tot energiebesparende maatregelen.

Terwijl het hele land worstelt met de vraag hoe je wijkbewoners betrekt bij de energietransitie, is hier de benodigde infrastructuur al aanwezig. Het laagdrempelige pand aan de Gaffelstraat, de inclusieve cultuur en het brede bewonersnetwerk tot in de haarvaten van de wijk vormen samen het ‘Unique Selling Point’ van de Aktiegroep.

De Aktiegroep krijgt echter van de gemeente (welzijn) geen structurele subsidie meer voor de huur van het pand en de twee bewonersondersteuners. Hierdoor staat het voortbestaan van de organisatie op het spel. Als social engineer van De WarmteTransitieMakers wordt ik ingehuurd om te helpen de toekomst van de Aktiegroep veilig te stellen, samen met sociaal geograaf Els Desmet.

LEES DE SAMENVATTING

Wat we doen

Els en ik verdiepen ons in de organisatie van de Aktiegroep om de waarde voor de wijk te definiëren. Dat doen we samen met bestuur, vrijwilligers en bewonersondersteuners. Tegelijkertijd verkennen wij de financieringsmogelijkheden voor de activiteiten en plannen. Dit resulteert in een activiteitenplan ‘Duurzame poort naar een toekomstbestendige wijk’ met vijf programma’s: 1) Groen, 2) Energie, 3) Hergebruik, 4) Wijkplein en 5) Pand. Dit verhaal gebruiken we om potentiële financiers te overtuigen.

 

Toekomst verzekerd

Bestuur en achterban van de Aktiegroep herkennen zich in het activiteitenplan. Externe partijen reageren enthousiast. Bijdragen worden toegekend door WaterSensitive Rotterdam, City Lab Rotterdam, Provincie Zuid Holland, Gemeente Rotterdam Aardgasvrij en meerdere fondsen. Daardoor is de toekomst van de Aktiegroep voor de komende tijd verzekerd.

LEES HET HELE ACTIVITEITENPLAN

Hans Hazenak, interim-voorzitter van Aktiegroep Het Oude Westen

‘HET GOEDE VERHAAL’

‘Mechtild heeft ons en onze achterban ervan overtuigd dat het goede verhaal moet worden gemaakt én dat naar nieuwe partijen moet worden gezocht waarmee we ons kunnen verbinden. Hiermee zijn nieuwe subsidiekranen geopend’

Top