Wat doe ik?

Op deze gebieden ben ik inzetbaar als procesbegeleider, projectleider, voorzitter, adviseur of een andere rol die bijdraagt aan praktische samenwerking en concreet resultaat. Ik werk graag samen met jonge, talentvolle mensen voor wie ik een coachende rol op me kan nemen.

Lees hier waar ik sterk in ben

Verduurzaming van de gebouwde omgeving

Om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, is een energietransitie nodig in de gebouwde omgeving. Alle wijken en gebouwen moeten de komende decennia van het aardgas af. Deze operatie doet qua omvang denken aan de stadsvernieuwing uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Ook in de aard van de opgave zijn er overeenkomsten. Ook nu is het nodig wijkbewoners te organiseren en mee te nemen in de aanpak. Samen met andere betrokken partijen, waaronder in ieder geval gemeente, corporatie(s), netbeheerder en ondernemers, maken zij in een transparant proces een keuze voor één of meerdere manieren om aardgasvrij te worden. Daarbij moet de overheid garanties bieden voor betaalbaarheid en kwaliteit. Alleen zo kan de energietransitie voor bewoners gaan leven en tastbaar en aantrekkelijk worden.

‘Kans om bewoners met elkaar in gesprek te brengen’

Ik zie de energietransitie niet alleen als doel, maar ook als middel om mensen en partijen met elkaar te verbinden. De leefbaarheid in de armste wijken van Nederland staat onder druk. Bewoners hebben mede door gestegen woonlasten moeite het hoofd boven water te houden. Zij zijn soms vervreemd geraakt van hun omgeving, waar steeds meer mensen met gedragsproblemen en met andere culturele achtergronden wonen. De energietransitie met de vraag ‘Wat is in onze wijk de slimste manier om aardgasvrij te worden?’ zie ik als kans om bewoners tot elkaar en met elkaar in gesprek te brengen.

Ga naar project - Duurzame polder
Ga naar project - Kloosterveen duurzaam warm
Ga naar project - Ketelhuis-WG
GA NAAR PROJECT – Groenoord
GA NAAR PROJECT – Ramplaan
Ga naar project - Waterkwartier
GA NAAR PROJECT – HET OUDE WESTEN
GA NAAR PROJECT – Schiedam
‘Manier om sociale stijgers vast te houden’

Collectief particulier opdrachtgeverschap

Bewoners die zich verenigen, kunnen via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) optimaal invulling geven aan hun woonwensen. Bovendien is het een goede manier om, zeker in aandachtswijken, sociale stijgers vast te houden én nieuwe groepen naar de wijk te halen. In de afgelopen jaren heb ik meerdere CPO-groepen ondersteund bij de realisatie van hun woonwensen, dromen en ambities. Voorbeelden zijn de vereniging ‘Koop je Eigen Bijlmer’ bij de renovatie van Grubbehoeve naast klusflat Kleiburg, en de verenigingen ‘Lotus’ en ‘Iris’ bij de sloop/nieuwbouw van de Bloemenbuurt In Eindhoven. Dit waren verenigingen met zowel terugkerende huurders als kopers.
Ik zet mijn ervaringen graag in bij nieuwe CPO-projecten.

Ga naar project - Overtuin

Huisvesting kwetsbare groepen

Door de extramuralisering in de zorg komen vanuit zorginstellingen steeds meer kwetsbare mensen in bestaande wijken wonen. Er gaat nog veel niet goed bij deze huisvestingsopgave: mensen komen nog te vaak zonder goede begeleiding in buurten terecht waar zij met de nek worden aangekeken en vereenzamen. Zeker niet goed voor deze mensen zelf, maar ook niet voor de buurt waar zij aan hun lot worden overgelaten en mede daardoor soms overlast veroorzaken.

Ik zet me graag in voor het bij elkaar brengen van de partijen die hierbij zijn betrokken – gemeente, woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen – om zo een goed aanbod te ontwikkelen, waarmee zowel de kwetsbare mensen zijn geholpen als de buurten waarin zij komen wonen.

‘Goed aanbod voor de mensen zelf en de buurten waarin zij komen wonen’
Ga naar project - beleidsadviseur Almere
Top